Postup při zapůjčení

1. Rezervaci domluvit telefonicky nebo e-mailem.                                                                                            2. V případě rezervace s časovým předstihem, požadujeme rezervační zálohu ve výši 500,-Kč.              V případě zrušení rezervace se účtují stornopoplatky viz. Obchodní podmínky.                                        3. Po rezervaci zašleme na Váš e-mail smlouvu k pročtení a vyplnění. Tištěná forma ve dvou stejných vyhotoveních je podepsána oběma stranami při převzetí vypůjčené věci.                                              4. Při půjčení je nutno předložit minimálně dva platné doklady, které prokáží Vaší totožnost pro zapůjčení (OP, PAS nebo řidičák).                                                                                                                   5. Při půjčení se skládá kauce, kterou Vám vrátíme při řádném vrácení věci.  Kauce se skládá v hotovosti/převod (dle domluvy). Platbu za půjčené věci a popřípadě rezervační poplatek Vám odečteme z kauce po vrácení zboží.                                          

 

Vytvořte si webové stránky zdarma!